Vòng Quay Săn Nick

Số người đang chơi: 503 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            *** - đã trúng Nick Từ 100 Tướng       Nguy*** - đã trúng Nick Full Tướng       Huyn*** - đã trúng Nick Từ 50 Tướng       Nguy*** - đã trúng Nick Từ 99 Tướng       Tran*** - đã trúng Nick Từ 100 Tướng       *** - đã trúng Nick Từ 100 Tướng       Yế*** - đã trúng Nick Full Tướng       *** - đã trúng Nick Từ 50 Tướng       Phá*** - đã trúng Nick Từ 99 Tướng       Sinh*** - đã trúng Nick Từ 100 Tướng    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  hah*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-20 12:01
  Ngu**** Nick Từ 100 Tướng 2023-03-19 22:19
  178*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-19 22:19
  Sha*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-17 13:15
  Huy**** Nick Full Tướng 2023-03-15 14:24
  Lev*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-15 14:24
  Lev*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-15 14:23
  Tra**** Nick Từ 50 Tướng 2023-03-09 17:05
  Tra*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-09 17:05
  Tra*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-09 17:04
  Xua**** Nick Từ 99 Tướng 2023-03-06 20:24
  553*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-06 20:24
  553*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-06 20:24
  Kie**** Nick Từ 100 Tướng 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:04
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-05 13:03
  Xem thêm
  Xem tất cả »