Vòng Quay Tinh Hệ

Số người đang chơi: 860 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            *** - đã trúng Florentino Giám Sát Tinh Hệ       Nguy*** - đã trúng Valhein EVO Bậc 5       Huyn*** - đã trúng Murad Zenitsu       Nguy*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       Tran*** - đã trúng Acc 300 Skin       Nguy*** - đã trúng Florentino Giám Sát Tinh Hệ       Min *** - đã trúng Valhein EVO Bậc 5       Lĩn*** - đã trúng Murad Zenitsu       Xuâ*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       Trun*** - đã trúng Acc 300 Skin    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  132*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-06-09 08:58
  **** Florentino Giám Sát Tinh Hệ 2023-06-09 08:57
  132*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-06-09 08:57
  576*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-06-08 20:37
  Kho**** Valhein EVO Bậc 5 2023-06-08 20:35
  Loc*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-06-08 20:35
  761*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-06-08 17:46
  Vũ**** Murad Zenitsu 2023-06-01 15:30
  Kha*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-06-01 15:30
  cuo*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-26 19:03
  **** Nak Thứ Nguyên Vệ Thần 2023-05-22 21:34
  555*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-22 21:34
  Tru*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-19 07:48
  Tú**** Acc 300 Skin 2023-05-19 07:40
  526*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-19 07:40
  S9c*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-16 18:49
  S9c*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-16 18:49
  qua*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-12 22:57
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-10 23:08
  160*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-07 21:55
  160*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-07 21:55
  761*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-07 18:29
  761*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-07 18:25
  bao*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-06 20:10
  225*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-05-06 14:15
  Xem thêm
  Xem tất cả »