Vòng Quay Tối Thượng

Số người đang chơi: 769 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            Hoà*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       truo*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       vikt*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       hoan*** - đã trúng Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần       doha*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       vuvo*** - đã trúng Valhein Bậc 5       free*** - đã trúng Valhein Bậc 5    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Noi*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-05-28 16:31
  **** Valhein EVO Bậc 5 2024-05-19 15:20
  ann*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-05-19 15:20
  402*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-04-28 22:14
  Khi**** Ngộ Không Nhóc Tỳ Bậc 5 2024-04-25 10:39
  120*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-04-25 10:39
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-11 16:28
  Huy**** Nak Siêu Việt Bậc 5 2024-03-11 16:28
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-11 16:28
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-11 16:28
  Sin**** Nak Thứ Nguyên Vệ Thần 2024-03-11 16:27
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-11 16:27
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-11 16:27
  **** Veres Kimono 2024-03-09 09:54
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-09 09:54
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-09 09:54
  122*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-03-09 09:53
  Die*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-23 22:43
  411*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-18 18:09
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-15 13:25
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-15 13:25
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-15 13:25
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-15 13:25
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-15 13:25
  Min*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-15 13:25
  Xem thêm
  Xem tất cả »