Vòng Quay Tối Thượng

Số người đang chơi: 281 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            Hoà*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       truo*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       vikt*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       hoan*** - đã trúng Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần       doha*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       vuvo*** - đã trúng Valhein Bậc 5       free*** - đã trúng Valhein Bậc 5    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  ntt*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-25 12:57
  **** Valhein EVO Bậc 5 2023-11-25 12:54
  Cuo*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-25 12:53
  090*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-20 15:58
  Khi**** Ngộ Không Nhóc Tỳ Bậc 5 2023-11-19 04:23
  lon*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-19 04:23
  But*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-15 11:45
  Huy**** Nak Siêu Việt Bậc 5 2023-11-13 09:31
  mot*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-13 09:31
  VYL*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-12 18:27
  Sin**** Nak Thứ Nguyên Vệ Thần 2023-11-11 20:08
  339*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-11 20:08
  Hnh*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-06 11:19
  **** Veres Kimono 2023-11-06 11:19
  Hnh*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-06 11:19
  Hnh*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-06 11:19
  Tha*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 09:49
  Hus*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-30 13:59
  Med*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 07:10
  Med*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 07:10
  Med*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 07:10
  dan*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-27 20:21
  037*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-20 00:50
  037*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-20 00:50
  037*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-20 00:50
  Xem thêm
  Xem tất cả »