Vòng Quay Tối Thượng

Số người đang chơi: 173 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            Hoà*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       truo*** - đã trúng Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo Bậc 5       vikt*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       hoan*** - đã trúng Lauriel Thứ Nguyên Vệ Thần       doha*** - đã trúng Nakaroth Thứ Nguyên Vệ Thần       vuvo*** - đã trúng Valhein Bậc 5       free*** - đã trúng Valhein Bậc 5    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  093*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-22 22:25
  **** Valhein EVO Bậc 5 2023-03-19 14:07
  918*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-19 14:07
  918*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-19 14:07
  Khi**** Ngộ Không Nhóc Tỳ Bậc 5 2023-03-19 11:44
  Qua*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-19 11:44
  Hai*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-16 08:58
  Huy**** Nak Siêu Việt Bậc 5 2023-03-16 08:36
  qth*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-16 08:36
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 01:00
  Sin**** Nak Thứ Nguyên Vệ Thần 2023-03-14 01:00
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 01:00
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 01:00
  **** Veres Kimono 2023-03-14 01:00
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 01:00
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 01:00
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 00:58
  phu*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-14 00:58
  sha*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-13 12:07
  sha*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-13 12:07
  156*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-11 18:53
  156*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-11 18:53
  156*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-11 18:53
  156*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-11 18:53
  156*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-03-11 18:53
  Xem thêm
  Xem tất cả »