Vòng Quay Sự Kiện

Số người đang chơi: 236 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            Huyn*** - đã trúng Acc 200 Skin       Nguy*** - đã trúng Acc Full Tướng       Tran*** - đã trúng 1 Skin Tự Chọn       Tran*** - đã trúng Acc 400 Skin       Nguy*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       *** - đã trúng Acc 200 Skin       Nguy*** - đã trúng Acc Full Tướng       Huyn*** - đã trúng 1 Skin Tự Chọn       Nguy*** - đã trúng Acc 400 Skin       Tran*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  935*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-24 09:44
  **** Acc 200 Skin 2024-02-24 02:00
  226*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-24 02:00
  226*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-24 02:00
  Tí**** Acc Full Tướng 2024-02-23 15:11
  Hoa*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-23 15:11
  Hie*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-23 14:09
  **** 1 Skin Tự Chọn 2024-02-23 13:13
  Hie*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-23 13:12
  Hie*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-23 13:09
  Tru**** Acc 400 Skin 2024-02-23 10:34
  Mtm*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-23 10:34
  kho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-21 17:19
  Min**** Nak Thứ Nguyên Vệ Thần 2024-02-21 14:58
  098*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-21 14:58
  098*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-21 14:58
  098*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-21 14:58
  098*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-21 14:58
  098*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-21 14:58
  Hau*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-20 20:51
  Hau*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-20 20:51
  Hau*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-20 20:51
  Hau*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-20 20:46
  Hau*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-20 20:46
  375*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2024-02-20 00:02
  Xem thêm
  Xem tất cả »