DANH MỤC LIÊN MINH

Liên Minh Huyền Thoại

Số tài khoản: 253,988

Đã bán: 108,120

Vòng Quay Trung Cấp

Đã quay: 254,110

20,000đ

Rương RP Giờ Vàng

Đã bán: 108,332

30,000đ

Vòng Quay Nick Cao Thủ

Đã quay: 254,455

30,000đ

Random Cấp 2

Đã bán: 108,387

50,000đ

VQ Nick Cao Cấp

Đã quay: 254,800

30,000đ

Gói Quà Tối Thượng

Đã bán: 108,143

20,000đ

Random Cấp 3

Đã bán: 108,342

100,000đ

Random Cấp 1

Đã bán: 108,333

8,000đ

Random Cấp 4

Đã bán: 108,329

150,000đ

Random Cấp 5

Đã bán: 108,331

200,000đ

Random Cấp 6

Đã bán: 108,330

300,000đ

Random Cấp 7

Đã bán: 108,331

500,000đ

Rương Huyền Thoại

Đã bán: 108,338

20,000đ

Rương Skin Hàng Hiệu

Đã bán: 108,134

8,000đ