• 1 Phạm Quốc Hải
  • 2 Tín Nguyễn Dương Bảo
  • 3 MeowwNew***
  • 4 Trần Ngọc Thành
  • 5 Tiu Zeus
Tất cả
Tướng: 27
Trang phục: 3
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
208,000đ 104,000đ
Tướng: 33
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ 100,000đ