• 1 Huy Nguyen
  • 2 Nguyễn Chí Khanh
  • 3 Vinh***
  • 4 Tạ Ngọc Đức Trí
  • 5 Khương Nguyễn
Tất cả
Tướng: 54
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
640,000đ 320,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 3
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
208,000đ 104,000đ
Tướng: 49
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
280,000đ 140,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
280,000đ 140,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 14
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
300,000đ 150,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
280,000đ 140,000đ
Nasus Địa Ngục
Tướng: 50
Trang phục: 24
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
520,000đ 260,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ 120,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ 120,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ 120,000đ
xinzhao triệu tử long
Tướng: 48
Trang phục: 18
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
400,000đ 200,000đ
Siêu Phẩm ashe. siêu phẩm katarina
Tướng: 82
Trang phục: 36
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
720,000đ 360,000đ
caitlyn nguyệt hồn
Tướng: 100
Trang phục: 40
Rank: Đồng
Ngọc: 2
800,000đ 400,000đ
Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
Tướng: 96
Trang phục: 40
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
800,000đ 400,000đ
leesin tuyệt vô thần. riven quán qu...
Tướng: 98
Trang phục: 69
Rank: Đồng
Ngọc: 3
1,400,000đ 700,000đ
Siêu Phẩm vayne. siêu phẩm ashe
Tướng: 77
Trang phục: 82
Rank: Bạc
Ngọc: 2
1,700,000đ 850,000đ
udyr tứ linh vệ hồn
Tướng: 50
Trang phục: 31
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
700,000đ 350,000đ
shen vũ khí tối thượng. siêu phẩm y...
Tướng: 75
Trang phục: 44
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
960,000đ 480,000đ
miss fortune nữ thần không gian. sh...
Tướng: 96
Trang phục: 40
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
960,000đ 480,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
140,000đ 70,000đ