• 1 Phạm Quốc Hải
  • 2 Tín Nguyễn Dương Bảo
  • 3 MeowwNew***
  • 4 Trần Ngọc Thành
  • 5 Tiu Zeus

Chúc Mừng Minh Tuấn Đã Nhận Được Acc 30 Tướng,Chúc Mừng Lương Mỹ Duyên Đã Nhận Được Acc 50 Tướng,Chúc Mừng Nguyễn Minh Nhân Đã Nhận Được Acc 50 Skin,Chúc Mừng Nguyễn Nhật Đã Nhận Được Acc 50 Tướng,Chúc Mừng Trần Minh Nghĩa Đã Nhận Được Acc Full Tướng

Tất cả