• 1 Anh Long's
  • 2 Vohaunhut***
  • 3 Lê Nguyên
  • 4 Đêm Đông Đen
  • 5 Utngoc2***
Tất cả
1 Đá Quý
Tướng: 56
Trang phục: 27
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
800,000đ
1 Đá Quý
Tướng: 51
Trang phục: 51
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
1,000,000đ
Nak AIC
Tướng: 54
Trang phục: 28
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
800,000đ
Hayate
Tướng: 50
Trang phục: 29
Rank: Vàng
Ngọc 90:
700,000đ
Murad Siêu Việt.2 Bảng Ngọc 90
Tướng: 40
Trang phục: 28
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
700,000đ
Dư 2 Đá Quý.Lilianna Nguyệt Mị Li.2...
Tướng: 39
Trang phục: 33
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
1,000,000đ
4 Bảng ngọc 90
Tướng: 35
Trang phục: 25
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
350,000đ
2 Bảng ngọc 90
Tướng: 36
Trang phục: 27
Rank: Vàng
Ngọc 90:
350,000đ
Tướng: 31
Trang phục: 14
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
350,000đ
7 Bảng ngọc 90
Tướng: 38
Trang phục: 22
Rank: Bạc
Ngọc 90:
400,000đ
1 Bảng ngọc 90
Tướng: 30
Trang phục: 13
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
350,000đ
3 Bảng ngọc 90
Tướng: 35
Trang phục: 25
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
350,000đ
2 Bảng ngọc 90
Tướng: 38
Trang phục: 29
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
400,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 26
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
400,000đ
6 Bảng ngọc 90
Tướng: 34
Trang phục: 22
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
400,000đ
2 Bảng ngọc 90
Tướng: 36
Trang phục: 20
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
450,000đ
Tướng: 39
Trang phục: 22
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
450,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 21
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
450,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 12
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
450,000đ
Tướng: 32
Trang phục: 18
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
400,000đ