Nick Free Fire

Tất cả
lv61 5tvc, M4A1 địa ngục hàn băng,...
Rank:
Nhân Vật: Nữ
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,200,000đ 1,100,000đ
m4a1 hồng sư điếu, m1014 chết chóc,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
12,000,000đ 6,000,000đ
lv49 6tvc, aka47 lv4, kỳ lân, scar...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
7,000,000đ 3,500,000đ
lv56 2tvc, aka kỳ lân, an94 hồng ng...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,400,000đ 1,200,000đ
lv61 10tvc, aka47 lv4, aka băng kỳ...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
5,000,000đ 2,500,000đ