• 1 Thuận Nguyễn
  • 2 Cương Kòi
  • 3 Dũng V.Vượng
  • 4 Trần Nhật Huy
  • 5 Pé Là Long
Tất cả
Y3MHGOLFU7NH2MRS4R2CC4EEW6LNIB57
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,400,000đ 1,200,000đ
lv49 6tvc, aka47 lv4, kỳ lân, scar...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
7,000,000đ 3,500,000đ
lv65 4tvc, M1014 xung đột, aka kỳ l...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,800,000đ 900,000đ
lv66 4tvc, AWM ngài đỏ, m4a1 địa ng...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,000,000đ 1,000,000đ
lv27 1tvc, M1014 lv2, hỏa quyền
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,000,000đ 500,000đ
lv40 1tvc, M4A1 hồng sư điểu
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,000,000đ 500,000đ
lv45 2tvc, aka kim kỳ lân, XM8 lv2,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,000,000đ 1,000,000đ
lv61 10tvc, aka47 lv4, aka băng kỳ...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
5,000,000đ 2,500,000đ
lv61 5tvc, M4A1 địa ngục hàn băng,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,200,000đ 1,100,000đ
lv53 4tvc, aka47 lv4, XM8 bão lửa,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,600,000đ 1,300,000đ
m4a1 hồng sư điếu, m1014 chết chóc,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
12,000,000đ 6,000,000đ