• 1 Huy Nguyen
  • 2 Vinh***
  • 3 Nguyễn Chí Khanh
  • 4 Tạ Ngọc Đức Trí
  • 5 Khương Nguyễn
Tất cả
tvc 9 mùa, mp40 lv6 cơ đỏ ma mị, sc...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
12,000,000đ 6,000,000đ
AK lv4, mp40 lv4, năm mới, scar lv...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
12,000,000đ 6,000,000đ
m4a1 hồng sư điếu, m1014 chết chóc,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
10,000,000đ 5,000,000đ
lv68 7tvc, m4a1 địa ngục độc dược,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
7,000,000đ 3,500,000đ
Y3MHGOLFU7NH2MRS4R2CC4EEW6LNIB57
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,400,000đ 1,200,000đ
lv55 1tvc, súng máy kord sát thủ ,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,800,000đ 1,400,000đ
lv57 , M1014 xung đột, AWM ngài đỏ
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
600,000đ 300,000đ
lv27 1tvc, M1014 lv2, hỏa quyền
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,000,000đ 500,000đ
lv60 6tvc, M4A1 địa ngục hàn băng,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
10,000,000đ 5,000,000đ
LV59 4tvc, aka47 lv5, scar đẳng cấp...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
6,000,000đ 3,000,000đ
lv49 6tvc, aka47 lv4, kỳ lân, scar...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
7,000,000đ 3,500,000đ
lv58 1tvc, AKA hỏa kì lân, M1014 lv...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,800,000đ 900,000đ
lv65 4tvc, M1014 xung đột, aka kỳ l...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,800,000đ 900,000đ
lv40 1tvc, M4A1 hồng sư điểu
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,000,000đ 500,000đ
lv66 4tvc, AWM ngài đỏ, m4a1 địa ng...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,000,000đ 1,000,000đ
lv56 9tvc, m4a1 địa ngục độc dược,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,900,000đ 950,000đ
lv45 2tvc, aka kim kỳ lân, XM8 lv2,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,000,000đ 1,000,000đ
lv56 2tvc, scar lv2 , aka kỳ lân, n...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
1,800,000đ 900,000đ
lv57 4tvc, M4A1 địa ngục độc được,...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
2,000,000đ 1,000,000đ
lv61 10tvc, aka47 lv4, aka băng kỳ...
Rank:
Nhân Vật: Nam
Đăng ký: Facebook
Pet:
5,000,000đ 2,500,000đ