Nhưng Câu Hỏi Khi Mua Tại SHOPFUNNY.VN

16/11/2022

CÂU HỎI 1 : - TÀI KHOẢN ĐÃ MUA RƯƠNG QUÂN HUY ĐÃ MUA XEM TẠI ĐÂYhttps://shopfunny.vn/tran/acc 

BƯỚC 1: BẤM VÀO LINK NÀY XONG CHỌN CHECK THÔNG TIN

BƯỚC 2 : ĐỢI CHECK THÔNG TIN TỪ 1=>5 PHÚT RỒI LOAD LẠI WEB

BƯỚC 3 : KHI ĐÃ CHECK THÔNG TIN XONG BẤM VÀO Ô MÀU ĐEN CÓ CHỮ MẬT KHẨU ĐỂ XEM TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU ACC

 

CÂU HỎI 2- XEM PHẦN THƯỞNG ĐÃ QUAY TẠI CÁC VÒNG QUAY : BẤM VÀO CHỮ LỊCH SỬ QUAY HOẶC NICK ĐÃ TRÚNG NGAY PHÍA DƯỚI VÒNG QUAY MÀ BẠN VỪA QUAY ĐỂ XEM PHẦN THƯỞNG BẠN VỪA QUAY ĐƯỢC

 

 

CÂU HỎI 3- RÚT VẬT PHẨM TẠI ĐÂYhttps://shopfunny.vn/user/withdrawruby/1

 

CÂU HỎI 4- MUA TRẢ GÓP TẠI SHOPFUNNY.VN  

BƯỚC 1 : CHỌN ACC YÊU THÍCH 

BƯỚC 2 : BẤM VÀO CHỮ TRẢ GÓP CÓ TRÊN ACC SẼ HIỂN THỊ CHI TIẾT CÁCH THANH TOÁN NHA CÁC BẠN

 

CÂU HỎI 5 : - XEM TRANG THÁI XỬ LÍ THẺ CÀO : XEM TẠI ĐÂYhttps://shopfunny.vn/deposit-history

THẺ NÀO ĐÚNG THÌ ĐÃ ĐƯỢC CỘNG TIỀN.TRẠNG THÁI THẺ SAI LÀ THẺ ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG HOẶC ĐÃ NẠP SAI SERI HOẶC MÃ THẺ BẠN CHỈ CẦN KIỂM TRA LẠI NẠP CHO ĐÚNG LÀ ĐƯỢC NHÉ !