CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU BẠN BÈ

23/04/2024

Giới thiệu shop đến với bạn bè để giảm giá sản phẩm, nhận tiền, vật phẩm và nhận hoa hồng vĩnh viễn.

Chương trình giới thiệu cho bạn bè là một chương trình giúp cho bạn có thể giúp bạn bè của mình tiếp cận với thế giới game và sản phẩm rộng lớn từ shop mình

Chương trình này sẽ giúp bạn bè của bạn nhận được một trong bốn loại ưu đãi sau: tiền web, mã giảm giá, nick random, và tiền rút về ATM . Cùng với đó bạn cũng sẽ được hưởng hưởng hoa hồng vĩnh viễn trong suốt quá trình người bạn đó giao dịch với shop. Cùng tìm hiểu chi tiết sau đây nhé:

Hướng dẫn tham gia

Mời bạn bè vào shop để nhận vĩnh viễn 10% số tiền bạn bè nạp và nhận minigame miễn phí ở mục . Tham khảo bài viết chi tiết tại đây!

Quy định của chương trình giới thiệu bạn bè

  1. Tất cả các khoản hoa hồng giới thiệu (gồm cả các khoản nhận bởi người giới thiệu và người được giới thiệu) được tính theo thời gian thực và chuyển đến các tài khoản shop tương ứng ngay sau khi nạp.
  2. Không giới hạn số lượng bạn bè tối đa mà một tài khoản có thể mời.
  3. Shop mình có thể điều chỉnh tỷ lệ giới thiệu vào bất cứ lúc nào và bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình giới thiệu.
  4. Shop không cho phép người dùng tự mời mình bằng cách lập nhiều tài khoản. Nếu phát hiện trường hợp như vậy, tất cả lượt giới thiệu và hoa hồng hoàn trả cho tài khoản người được giới thiệu đều sẽ bị hủy bỏ.

Lưu ý quan trọng: 

Shop bảo lưu quyền được thay đổi quy định của chương trình giới thiệu ở bất kỳ thời điểm nào do thay đổi điều kiện thị trường, xuất hiện rủi ro lừa đảo, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào được chúng tôi cho là phù hợp.