• 1 nhutt***
  • 2 Huy Huỳnh
  • 3 Thutruyen2***
  • 4 Lo***
  • 5 bong780***

BẢO MẬT TK

CÁCH BẢO MẬT TÀI KHOẢN TẠI SHOPFUNNY.VN

Bước 1: Vào Trang https://account.garena.com  Và Đăng Nhập Tài Khoản Mật Khẩu

Bước 2 : Tiến Hành Đăng Ký SDT

Bước 3 : Sau Khi Đăng Ký SDT Thành Công Tiến Hành Đổi Mật Khẩu

Bước 4 : Tiến Hành Đăng Ký Email

Bước 5 : Chọn Mục Thay Đổi Email Và Nhập Email Mới 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG  !!