• 1 keldo***
  • 2 Needacco***
  • 3 Gấu Trúc Ngu Ngơ
  • 4 Khoa Nguyễn
  • 5 0369500***

BẢO MẬT TK

CÁCH BẢO MẬT TÀI KHOẢN TẠI SHOPFUNNY.VN

Bước 1: Vào Trang https://account.garena.com  Và Đăng Nhập Tài Khoản Mật Khẩu

Bước 2 : Tiến Hành Đăng Ký SDT

Bước 3 : Sau Khi Đăng Ký SDT Thành Công Tiến Hành Đổi Mật Khẩu

Bước 4 : Tiến Hành Đăng Ký Email

Bước 5 : Chọn Mục Thay Đổi Email Và Nhập Email Mới 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG  !!